23 96 65 96
Søk

Personvernpolicy

Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?

Ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine:

NYATI Safari ApS
Bregnerødvej 132
3460 Bregnerød
Danmark
Tlf.:+45 70 26 04 07
E-post: nyati@nyati.com

CVR-nr. 26 52 40 67

Hva brukes personopplysningene dine til?

Vi behandler personopplysningene dine til følgende formål: 

 • Levering av avtalte ytelser/tjenester
 • Kommunikasjon med deg, hvor vi tilbyr deg våre tjenester
 • Individuell markedsføring, målretting av tilbud og ytelser som er skreddersydd ut fra dine personlige behov og ønsker
 • Undersøkelser, statistikk og analyser som vi bruker for å forbedre produktene og tjenestene våre
 • Ved eventuelle rettskrav

Vær oppmerksom på at formidling av personopplysninger kan være et krav ved kjøp av en reise eller et krav som må være oppfylt for å kunne bli med på en pakkereise. I slike situasjoner vil vi ikke kunne tilby deg våre produkter og tjenester med mindre du formidler de påkrevde opplysningene til oss.

Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

Vi behandler dine personopplysninger kun i forbindelse med formålene som står spesifisert i avsnittet "Hva brukes personopplysningene dine til?". Vi begrenser omfanget av personopplysningene som behandles, til det som er nødvendig for å oppnå det aktuelle formålet. Vi behandler følgende kategorier personopplysninger om deg:

Generelle personopplysninger: 

 • Generelle kontaktopplysninger (som navn, e-postadresse, telefonnummer og adresse)
 • Kjønn og fødselsdato
 • Bilder
 • Demografi
 • Krypterte betalingsopplysninger
 • Kjøpshistorikk
 • Informasjonskapsel-opplysninger (cookies)
 • IP-adresse
 • Informasjon oppgitt i forbindelse med en eventuell klagesak
 • Opplysninger til reisen: allergier, preferanser og spesielle hensyn

Sensitive opplysninger: 

 • Hvis du i forbindelse med en klagesak oppgir helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger, behandles opplysningene som er nødvendige for behandling av klagesaken.
 • Vi behandler sensitive opplysninger om deg kun hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til det.
 • Videre kan NYATI Safari ApS, forutsatt at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til det, behandle helseopplysninger (for eksempel opplysninger om allergi) om deg med det formål å levere den aktuelle tjenesten til deg.

Hvordan samler vi inn data om deg?

Dataene vi behandler om deg, vil som regel være samlet inn direkte fra deg. Vi kan behandle opplysninger om deg som er samlet inn hos tredjeparter som: 

 • Kilder på nettet, inkludert sosiale medier som Instagram og Facebook
 • Våre samarbeidspartnere

Hvis vi behandler opplysninger om deg som er samlet inn fra tredjeparter, varsler vi deg med informasjon om kontaktopplysningene til behandlingsansvarlig, formålene med behandlingen, det rettslige grunnlaget, de berørte kategoriene med personopplysninger m.m.

På hvilket grunnlag behandler vi personopplysningene dine?

Vår behandling av personopplysninger er alltid basert på et gyldig rettslig grunnlag. Vi kan behandle personopplysningene dine på følgende grunnlag: 

 • du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandling av dine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål,
 • behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse,
 • behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler NYATI Safari ApS,
 • behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av NYATI Safari ApS eller tredjepart. Berettigede interesser kan være:
  • løpende forbedring av produkter, tjenester, kundeopplevelsen og teknologier,
  • målretting av vår kommunikasjon med deg i overensstemmelse med dine preferanser.

Hvordan behandler vi personopplysningene dine når du melder deg på nyhetsbrevet vårt?

For å kunne distribuere nyhetsbrevet vårt ber vi i NYATI Safari ApS om at du gir oss følgende personopplysninger:

 • E-postadresse
 • Navn

Vi lagrer personopplysningene dine i en database på en beskyttet server. Det er kun webansvarlig hos NYATI Safari ApS som, sammen med en ekstern samarbeidspartner, har tilgang til personopplysningene dine. Vi garanterer at vi ikke videreformidler eller selger e-postadressen din til andre virksomheter. Vi sender nyhetsbrevet vårt kun til personer som selv har valgt å melde seg på nyhetsbrevet vårt, og vi bruker såkalt "dobbel påmelding" for å sikre at andre ikke kan bruke e-postadressen din. Hvis du mottar nyhetsbrevet vårt uten at du har gitt oss ditt samtykke, kan det skyldes at en person du kjenner, har videresendt det til deg.

Når du melder deg på nyhetsbrevet til NYATI Safari ApS, vil du motta inntil 12 nyhetsbrev i året. Nyhetsbrevet vil inneholde ferske tilbud, nyheter og informasjon om aktuelle reiser. Du kan når som helst si opp nyhetsbrevabonnementet ditt på denne siden. Du kan også melde deg av nyhetsbrevet via en lenke nederst i nyhetsbrevene.

NYATI Safari ApS vil oppbevare personopplysningene dine til du trekker tilbake samtykket ditt. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er samtykket du har gitt.

Hvem kan vi dele personopplysningene dine med?

 • Hoteller: Vi benytter hoteller på reisemålene våre over lengre perioder og for individuelle bestillinger på kundens anmodning. Hotellene, både innenfor og utenfor EU/EØS, har tilgang til personopplysningene som er nødvendige for at det skal kunne foretas en bestilling. Det dreier seg om navn, fødselsdato, alder og kjønn for alle reisende på bestillingen samt adresse og kontaktopplysninger for den hovedreisende.
 • Flyselskaper: Vi tilbyr flyreiser med forskjellige partnere som flyr på våre reisemål. Flyselskapene får tilgang til personopplysninger om personene som skal reise med det aktuelle flyselskapet. Det dreier seg om navn, fødselsdato, alder og kjønn for alle reisende på bestillingen samt adresse og kontaktopplysninger for den hovedreisende. Overføringen av personopplysningene for de reisende skjer enten via datasystemet Amadeus eller direkte til flyselskapet, med passasjerlister, såkalte pax-lister.
 • Handling-agenter: Avhengig av hvilket flyselskap som brukes til reisen, og hvilken flyplass reisen går fra, brukes ulike handling-agenter til å utføre reiserelaterte tjenester i forbindelse med reisen til og fra flyplassen. Dette kan for eksempel dreie seg om innsjekking og bagasjehåndtering. I forbindelse med utføring av slike tjenester kan handling-agenten få tilgang til visse personopplysninger som er nødvendige for å kunne utføre tjenestene.
 • Annet: Hvis du bestiller andre reiserelaterte ytelser via oss, enten innenfor eller utenfor EU/EØS, f.eks. utflukter eller andre aktiviteter, kan de personopplysningene som kreves for å levere den bestilte tjenesten, utleveres til den som tilbyr tjenesten. Det kan for eksempel dreie seg om navn, fødselsdato, alder og kjønn for alle reisende på bestillingen, samt adressen og kontaktopplysningene til den hovedreisende.
 • Utlevering til tredjeland: Ettersom vi arrangerer reiser til Afrika og Indiahavet, er noen av samarbeidspartnerne våre (f.eks. hoteller og flyselskaper) utenfor EU/EØS-området. Det betyr at personopplysninger vil kunne overføres til samarbeidspartnere i disse landene, i forbindelse med formålene beskrevet ovenfor, når det er nødvendig for å kunne levere ytelsen du har bedt om. Uansett hvilket land NYATI Safari ApS overfører personopplysningene dine til, er NYATI Safari ApS forpliktet til å sørge for et høyt beskyttelsesnivå for opplysningene.
 • Våre partnere og internt i NYATI Safari ApS
 • Analyse- og segmenteringsplattformer som Google Analytics, Facebook Business Manager, YouTube, LinkedIn og andre sosiale medier
 • Offentlige myndigheter forutsatt at det er pålagt ved lov.
 • Registre hvor risikable transaksjoner identifiseres med det formål å bekjempe (organisert) nettsvindel.

Dersom vi deler personopplysninger om deg med tredjeparter i markedsføringsøyemed, deler vi kun de generelle opplysningene du selv har oppgitt i forbindelse med kjøp av reise eller ved påmelding til nyhetsbrevet vårt.

Når overfører vi personopplysninger til land utenfor EU/EØS?

Personopplysningene dine kan bli behandlet av databehandlere plassert utenfor EU/EØS. Dersom personopplysningene dine behandles av en tilbyder i et annet land, sikrer NYATI Safari ApS at tilbyderen utelukkende behandler personopplysningene dine i overensstemmelse med NYATI Safari ApS’ retningslinjer, og at opplysningene dessuten behandles underlagt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger. Dersom vi overfører personopplysninger til en databehandler som er plassert utenfor EU/EØS, behandles opplysningene utelukkende til de formålene som står oppgitt i avsnittet "Hva brukes personopplysningene dine til?".

Vi overfører personopplysningene dine til utlandet kun når:

 • Kommisjonen har fastslått at beskyttelsesnivået i landet er tilstrekkelig eller
 • overføringen baseres på en avtale som effektivt sikrer dine rettigheter og et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller overføringen er basert på Kommisjonens standardavtalevilkår.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

NYATI Safari ApS sletter løpende personopplysninger om inaktive kunder og oppbevarer personopplysningene dine kun så lenge de er nødvendige for å kunne oppfylle det formålet de opprinnelig ble samlet inn til. For GoogleAnalytics oppbevares personopplysninger i 38 måneder. Har du meldt deg på nyhetsbrevet vårt, behandler vi personopplysningene som er nødvendige for å administrere abonnementet, helt til du sier opp abonnementet eller informerer oss om at du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet vårt. Du kan når som helst si opp nyhetsbrevabonnementet ditt.

Hvilke sikkerhetsforanstaltninger har vi satt i verk?

Vi i NYATI Safari ApS gjør vårt beste for å passe godt på personopplysningene dine. Vi beskytter personopplysningene dine ved hjelp av både tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å hindre at uvedkommende får tilgang til, manipulerer eller ødelegger/sletter personopplysningene dine, eller at personopplysningene dine skal gå tapt.

Hvilke rettigheter har du?

Som registrert kunde hos NYATI Safari ApS har du følgende rettigheter: 

 • rett til innsyn i og korrigering av kundeopplysningene dine
 • rett til dataportabilitet, dvs. at du på anmodning kan få utlevert opplysningene du selv har oppgitt til NYATI Safari ApS, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format
 • rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger
 • rett til å få slettet personopplysninger

Utøvelsen av rettighetene dine kan være underlagt betingelser og begrensninger og vil høy grad avhenge av den konkrete behandlingssituasjonen.

Som kunde hos NYATI Safari ApS kan du når som helst be om at personopplysningene dine hos NYATI Safari ApS slettes. Personopplysningene dine vil bli slettet på din anmodning forutsatt at ett av følgende gjelder:

 • Du trekker tilbake samtykket ditt (forutsatt at samtykke var grunnlaget for behandlingen).
 • Du ønsker ikke å motta direkte markedsføring.
 • Opplysningene viser seg å være ukorrekte.
 • Opplysningene er ikke lenger nødvendige for å oppfylle det formålet de opprinnelig ble samlet inn til.
 • Opplysningene blir behandlet ulovlig.

Hvis du mener at NYATI Safari ApS behandler personopplysningene dine ulovlig, har du anledning til å klage til Danmarks Datatilsyn.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen/smarttelefonen/nettbrettet første gangen du besøker en nettside, slik at denne enheten gjenkjennes neste gang du besøker nettsiden.

Det finnes to typer informasjonskapsler:

 • øktinformasjonskapsler, som slettes med en gang du forlater en nettside,
 • faste informasjonskapsler, som forblir lagret på enheten din i en forhåndsdefinert tidsperiode. 

Informasjonskapsler utgjør ingen trussel mot datamaskinen/smarttelefonen/nettbrettet (slik som for eksempel virus gjør), og informasjonskapslene har ikke tilgang til programmene på datamaskinen/smarttelefonen/nettbrettet. 

Bruk av informasjonskapsler

Det er kun NYATI Safari ApS som bruker opplysningene. Tredjepart (teknisk partner) har tilgang til opplysninger i det omfang som er nødvendig for å kunne drive tjenesten. Vi bruker informasjonskapsler til:

 • å forbedre hjemmesiden vår og sikre full utnyttelse av hjemmesidens tjenester,
 • å gjenkjenne brukere fra gang til gang,
 • å måle trafikk og salg på www.nyati-safari.no,
 • å analysere produkttilbud, tjenester osv.,
 • annonsering,
 • brukerpreferanser,
 • sosialt nettverk.

Vil du ikke godta bruk av informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren din slik at den automatisk avviser informasjonskapsler eller varsler deg hver gang et nettsted sender en forespørsel om å få lagre dem. Nedenfor ser du hvordan du sletter informasjonskapsler.

Slik unngår du informasjonskapsler: 

Vil du ikke tillate informasjonskapsler, kan du avvise dem ved å endre på innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren din. Vil du ikke motta informasjonskapsler fra www.nyati-safari.no, er det mulig å velge bort informasjonskapsler i de fleste nye nettlesere.

Kontakt oss
Kontakt Nyati
Ring oss på +47 23 96 65 96 eller skriv til:
Vennligst skriv inn alle nødvendige felt
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse
Send
Dette nettstedet bruker funksjoner som eldre versjoner av Internet Explorer ikke støtter. Du bør derfor endre eller oppgradere nettleseren din.